ARJA SAIJONMAADUCT Min svenska sångbok Recorded in Nilento Studio April 2014 Recorded, mixed & mastered by Lars Nilsson Assistant engineer Michael Dahlvid Productionteam Joakim Nilson & Jenny Nilsson Photo Peter Knutsson Graphic design Ulrica Sasco design AB Produced by Arja Saijonmaa & Lars Nilsson Musicians Piano Petri Somer Guitar Mats Bergström Double base Mattias Grönros Drums Jon-Erik Björänge Sjöströmska stråkkvartetten Jenny Sjöström, Annie Svedlund, Märta Eriksson, Lisa Reuter Violin/sång track 4 Jenny Nilsson Trumpet/sång track 4 Lars Nilsson Percussion/sång track 4 Michael Dahlvid Nu kommer ett efterlängtat album om livet och smärtan. Ensamhet och längtan. Minnen och saknaden. Glädjen och lyckan. Hösten och våren och även om sommaren: de ljuva nätternas, de milda vindarnas och de doftande blommornas yra och eufori.

Released 9 April 2014

 

Click here for listening

 

Buy here

Nilento Records -  High resolution label