Ymna Ymna - Med lust och fägring stor ”Med lust och fägring stor” - folkliga koraler och vallvisor, kärleksvisor och vaggvisor, utvalda och gestaltade av kören Ymna, i arrangemang av dirigent Johanna Thür och i samspel med Mia Marin, femsträngad fiol. Visor sjungna och traderade av kvinnor genom flera århundraden, men också visor som alldeles nyss kommit till världen. Musiken rymmer skönhet, glädje, värme, längtan, sorg och tröst. Kören Ymna har länge arbetat på ett fördjupat sätt med folklig sång. Johanna Thür skriver kontinuerligt nya arrangemang för kören. Mia Marin är ett välkänt namn inom den traditionella och nutida folkmusikgenren. Hennes signum är energi, sväng och improvisation, när hon turnerar världen runt i olika sammanhang. Inspelad i Hemsjö kyrka, oktober 2017 och maj 2018 Inspelning och editering: Joar Hallgren och Michael Dahlvid Mixad och mastrad av Lars Nilsson, Nilento Studio, Göteborg Koordinator: Jenny Nilsson Producerad av Lars Nilsson

Release October 12th, 2018

Nilento Records -  High resolution label